Værdigrundlag, behandling​ & målsætning

Opholdsstedet Lindknud er et socialpædagogisk opholdssted med 15 døgnpladser til børn og unge i alderen 10 – 18 år, med mulighed for efterværn/udslusning til det fyldte 23. år. De fysiske rammer består af afd. Kroen med 10 døgnpladser og afd. Banken med 5 døgnpladser.

MÅLGRUPPE

10-22-årige med:

·​Socio/emotionelle problemstillinger

·​Tilknytningsforstyrrelser

·​Omsorgssvigt / Tidlig skade

·​Borderline-træk

·​Selvskadende adfærd

·​Lettere udviklingshæmning / anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

·​Bekymring for en kriminel udvikling

Det socialpædagogiske behandlingsarbejde tager afsæt i en helhedsorienteret kognitiv og miljøterapeutisk tilgang, med anvendelse af neuropsykologisk analysemodel. Pædagogikken er individuelt bygget op omkring den unges handleplan, og kommer til udtryk i;

- En målrettet og struktureret hverdag i et hjemligt miljø, som fundament for trivsel og udvikling.

- En tydelig voksenkontakt med basis i omsorg, grænser og tryghed.

- Et nærende miljø, hvor livsglæde, fysisk aktivitet og sund kost indgår, som daglige faktorer.

Pædagogikken er funderet i;

 • En målrettet og struktureret hverdag i en miljøterapeutisk ramme
 • En tydelig voksen kontakt - gerne efter arbejdstid ophør - med basis i omsorg, grænser og tryghed
 • Rammer i dopaminfremmende, hjemligt miljø, hvor der dannes grobund og inspiration til udvikling og vækst
 • Socialpædagogisk indsats, der tager udgangspunkt i kognitiv tilgang til de unge
 • At den enkelte unge nænsomt forholdes omstændighederne i eget liv, så et realistisk selvbillede skabes og fastholdes, samt platformen for samarbejde etableres
 • Et nærende miljø, hvor fysisk aktivitet og sund kost indgår som daglige faktorer
 • At personalegruppen er sammensat alsidigt, så der skabes nuance i tilbuddet til unge og kommuner fastholdes
 • At der altid forefindes høj grad af kontakt og skriftlighed, så samarbejdspartnere og pårørende sikres god information og kvalitativt samarbejde
 • At Lindknuds pædagogiske arbejde hviler på et fundament af kulturelle og humanistiske værdier, samt afspejler de forventninger der stilles de unge i samfundet.​

MÅLSÆTNING

Opholdsstedets målsætning opdeles i to hovedområder; målsætning for arbejdet med de unge og målsætning for personalets sammensætning og kompetencer:

Unge

 • At arbejde på at opnå højeste grad af normalitet i den unges tilværelse .
 • At skabe basis hos de unge til selverkendelse og et realistisk selvbillede, så udvikling og behandling er mulig
 • At frigive psykiske ressourcer hos den unge til udvikling og vækst
 • At sikre støtte til at udvikle kompetencer til at opnå og vedligeholde positive relationer
 • At arbejde mod en så kort anbringelse som muligt, så den unge ikke unødigt fastholdes i et behandlingsmiljø
 • Al supervision på enkeltsager afholdes af betalingskommune
 • Lindknud stiller et dejligt nyistandsat møbleret værelse til rådighed.

Personalet

 • At etablere og fastholde en høj grad af personalerelaterede kompetencer. Dette via kontinuerlig uddannelse, supervision omkring personlig udvikling og samarbejdsprocesser, samt via interne undervisning og fundamenterings processer
 • At skabe et trygt, udviklende og positivt arbejdsmiljø ud fra fastsatte rammer og differentieret personaleudvælgelse/ansættelse

Tryk her for at læse nyeste tilsynsrapport

​​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 5150 1309

Forstander Christa Facondini: 2040 0053​

Her ligger vi

Gildbjergvej 2B, Lindknud - 6650 Brørup

Skriv til os

Send os en e-mail: klik her