​Til forældre

Kære forælder

Du skal vide, at vi prioriterer samarbejdet med dig højt! Det er værdifuldt for os, at være i tæt dialog med dig, når vi arbejder med dit barns udvikling. Du kender dit barn bedst og du sidder inde med værdifuld information i forhold til netop dit barn.

Du skal også vide, at det er af stor betydning for anbringelsen at du bakker op om opholdet og forstår, hvad det er for et forløb, dit barn (og du) er en del af. Dit barn stoler på dig, og hvis du bakker op om anbringelsen, så giver denne opbakning barnet ro til at falde på plads i huset og koncentrere sig om det centrale; nemlig barnets positive udvikling.

At have et tæt samarbejde betyder ikke at vi skal være enige om alting. At have et tæt samarbejde betyder at vi jævnligt er i kontakt, at vi inddrager hinanden, at vi informerer hinanden og at vi overholder aftaler. Du skal vide at vi altid kan tale om de svære ting – også hvis vi bliver usikre på hinandens dagsordner eller for brug for at spørge ind til ting, vi umiddelbart ikke forstår.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at besøge dit barn på opholdsstedet. Dette dog altid ud fra forudgående aftale med det pædagogiske personale.

Når dit barn indskrives hos os vil der i opstartsfasen være en ugentlig telefonisk kontakt. Senere i forløbet ændres dette til hver 14. dag. Dog kan vi altid tale mere sammen afhængig af barnet/dens unges situation og behov. Vi informerer desuden altid, hvis der sker ændringer for barnet/den unge; sygdom, kriser o.l. Du kan med andre ord regne med at vi altid opdaterer dig, ud over de planlagte samtaler, hvis der opstår noget pludseligt i dit barns liv. Omvendt må du naturligvis altid ringe eller skrive til os, hvis du har noget på hjertet eller ønsker opdatering.

Vi har en Facebookgruppe, som du og dit barn inviteres ind i ved indflytning på opholdsstedet. Facebookgruppen er vores måde at åbne hverdagslivet på opholdsstedet op. Vi lægger stort set billeder eller videoer op hver eneste dag – af stort og småt. Forældre, pædagogisk personale, børn og unge kommenterer gladelig på billederne, og vi har et dejligt sammenhold og en god stemning inde i gruppen.​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org