Rutiner skaber tryghed

I den daglige struktur på Opholdsstedet Lindknud har vi planlagt hverdagen efter principperne i rutinepædagogikken; nemlig veletablerede, genkendelige og meningsfyldte rutiner, der er genkendelige og trygge. Disse rutiner ses fx i forhold til måltiderne, når vi gør værelser rene, vasker tøj, aftenputningen osv.

Rutiner skaber øgede mestringsmuligheder for barnet/den unge, da de er trygge i rutinerne og ved, hvad der forventes af dem. I rutinerne behøver barnet/den unge ikke at blive instrueret forfra hele tiden. Vores erfaring er, at når rutinerne er veletableret for barnet/den unge, så overtager barnet/den unge med tiden rutinerne, og dem, der har boet på opholdsstedet i lang tid lærer nytilkomne om rutinerne. Rutinerne er således også et fælles tredje.

Når vi arbejder med rutiner som et gennemgående element i den daglige struktur, så er vi naturligvis opmærksomme på at alle børn og unge på opholdsstedet får den fornødne stilladsering til at indgå i rutinerne. Der er brug for forskellige udviklingsstøtte fra barn/ung til barn/ung førend det kan opleve mestring og tryghed i rutinerne. Derfor differentierer vi altid vores verbale, non-verbale og kropslige guidning, og vi ved, at barnets/den unges overskud og formåen til at indgå i rutinerne kan variere fra dag til dag.​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org