Miljøterapeutisk tilgang

Miljøterapien rummer mange muligheder for at skabe en autentisk og meningsfyldt dagligdag, i forhold til at realisere udviklingsmuligheder og handlemuligheder for det barn/ung på Opholdsstedet Lindknud. Hverdagen rummer alle muligheder for dels at afdække problemfelter, men også for at sætte udviklingsprocesser i gang. Hverdagen er planlagt og tilrettelagt med rutiner og intervaller, med henblik på at højne graden af tryghed og overskuelighed. Mange af de aktiviteter, der findes i løbet af en dagligdag, giver mening i forhold til at få en hverdag til at fungere. Dette bevirker, at børnene og de unge træner og øver sig i at blive selvhjulpne i en autentisk hverdag, hvor selv den mindste aktivitet eller gøremål giver mening. ​ Samtidig medvirker det til at udvikle sociale og personlige kompetencer hos de unge.

Omsat til praksis betyder det konkret at de børn og unge, der bor på opholdsstedet har daglige og ugentlige opgaver, ligesom de aktiveres med meningsfyldte fritids- og sportsaktiviteter. ​ Dette synliggøres via tavleskemaer, som laves fra uge til uge, så den barnet/den unge har overblik over egen hverdag og aktiviteter. Det kan være alt fra værelsesrengøring, lægebesøg, hus-dag og madlavning, vasketøj, fysisk udfoldelse, tandlæge, hjemmeweekends m.m. Vores erfaring er, at en meningsfyldt aktiv hverdag i en overskuelig, systematisk ramme, øger muligheden for at dæmpe angst og kaos hos børn og unge med traumer og omsorgsvigt i bagagen. Det kan frigive psykiske ressourcer, som en forudsætning for, at der dannes grobund for at skabe udvikling – følelsesmæssigt, socialt og indlæringsmæssigt. Ikke mindst er det vigtigt for succes med metoden, at det pædagogiske personale deltager aktivt sammen med barnet/den unge i de forskellige aktiviteter. Derfor deltager en ansat altid i fx madlavning, vasketøj, rengøring osv.​

Afgørende for succes med opholdet hos os er, at barnet/den unge kan identificere sig med at bo hos os. Derfor er et betydningsfuldt element i den miljøterapeutiske hverdag, at barnet/den unge oplever fællesskab, fælles værdier og kultur som underliggende drivkraft. Vi vægter, at der skabes et fælles tredje at være sammen om, så pædagogik og behandling ikke blot er noget, vi udsætter de unge for, men at det er en god og naturlig måde at leve et sundt og aktivt liv på. Vi arbejder fra første dag på, at barnet/den unge får mulighed for at opnå/bevare et videst muligt almindeligt ungdomsliv under anbringelsen – i det omfang det er muligt med skole, fritidsinteresser, deltagelse i familiebegivenheder, venner med mere.

Vi arbejder bevidst på at have en fælles kultur, som er kendetegnet ved, at den bæres af de mennesker, der lever og arbejder på opholdsstedet. ​ Dette kommer til udtryk i, at vi har et formuleret kulturmanifest, som beskriver hvilken kultur vi gerne vil have på Lindknud, og dels i at vi gør alt sammen med børnene og de unge. Således mindskes risikoen for, at barnet/den unge oplever en splittelse; børnene og de unge på den ene side, og det pædagogiske personale på den anden.

En del af vores kulturmanifest omfatter også hvilken omgangsform, vi gerne vil have med hinanden. Fx vedrørende opførsel, sprog, påklædning m.m. Vi bander ikke, klæder os ordentligt, vi hilser på med håndtryk/knus, vi spiser pænt med kniv og gaffel, rydder pænt op efter os og maden serveres altid på fade og i skåle. At arbejde levende med kultur og fællesskab giver børnene/de unge en autentisk forståelse for samfundet uden for døren, som de skal ud og fungere i ”lige om lidt”, og mindsker risikoen for, at de fastholdes i en ”pseudo”-virkelighed som institutionsanbragt og med en identitet som ”et problem”. Vores erfaring er at sideløbende med, at barnet/den unge skal indgå i en udviklingsproces på opholdsstedet, så får de en nødvendig ballast med sig ud i samfundet i og med at de kan begå sig og i vid udstrækning fungere under hensyntagen til, hvordan de har det.

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org