Udviklingspsykologisk udgangspunkt

I vores arbejde på opholdsstedet baserer vi vores viden om børn og unge på den brede, og forskningsmæssige lange tradition om udviklingspsykologi. Herfra har vi fx viden om børns og unges kognitive udvikling, viden om børns indre arbejdsmodeller for tilknytning, viden om børns motoriske udvikling, temperament og viden om børns socio-emotionelle udvikling. Den udviklingspsykologiske tradition giver en solid faglig ballast at have med sig i arbejdet med børn og unge, og vi trækker udviklingspsykologisk viden ind, hvor det giver mening for at få begreber og perspektiver på den adfærd, vi ser hos de børn og unge, vi arbejder med.

Vi trækker i særdeleshed på tilknytningsteoriens beskrivelser af adfærd, der fortæller noget om barnet/den unges tilknytningsmønstre. Det er vigtig viden for at forstå barnets indre arbejdsmodeller for at danne og indgå i aktuelle og fremtidige relationer.

Den udviklingspsykologiske tradition kan kritiseres for at repræsentere rigid, normativ ”kasse-tænkning”, og det er naturligvis ikke sådan, den bringes i spil på Opholdsstedet Lindknud. I stedet repræsenterer den, for os, et fagligt kvalificeret perspektiv på børn og unges udvikling, som kan bringes i spil som (endnu) et supplement til at kvalificere og nuancere vores pædagogiske indsats omkring barnet/den unge.

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org