Vores menneskesyn

På Opholdsstedet Lindknud er vores menneskesyn grundlæggende humanistisk. Det betyder, at vi betragter alle mennesker som enestående skabninger med fornuft, ansvar, frihed og kompetencer. Børnene og de unge hos os er værdifulde fordi de er til; fordi de er. Barnet/den unge er ikke ”problemet” – de er tværtimod meget værdifulde! Det er til gengæld den opvækst som de har haft, der har givet dem de problemer, de kæmper med i dag. Ved vores første samtale med barnet/den unge slår vi altid en streg i sandet: ”Du er ikke dit problem, men det er noget, du har med dig, som du kan arbejde med, hvis du har modet og viljen til at samarbejde intensivt i en periode af dit liv”. Barnet/den unge er fra start en dynamisk medspiller i denne proces og véd fra dag 1, hvad planen for ham/hende er. Dette sker sideløbende med, at vi nærer stor respekt for den enkeltes integritet og baggrund.

I forhold til vores menneskesyn er vi desuden inspireret af Hanne Warming med fleres forskning og arbejde ind i det, de kalder ”det dobbelte blik” (2017). På bagrund af et femårigt forsknings- og udviklingsprojekt arbejdede de med at udvikle et menneskesyn og et mindset, hvor det særlige blev betragtet som styrker hos børn og unge i udsatte positioner. På Opholdsstedet Lindknud er vores menneskesyn med andre ord også inspireret af, at vi bestræber os på at se barnet/den unges historie og deraf udviklede personlighedstræk, kompetencer og adfærd som både en styrke og en sårbarhed. Dette menneskesyn mener vi afholder os fra at falde ned i normative fælder og ekskluderende mekanismer. Grundtanken i dette det dobbelte blik er, at børnenes særligheder indeholder muligheder og styrker, samtidig med at det også er en udfordring og en sårbarhed, der er formet af deres ofte vanskelige livsbetingelser.

Desuden betragter vi barndommen og ungdommen som værende værdifulde i sig selv, og ikke blot noget, der skal overstås inden voksenlivet påbegyndes. Vi mener at barndommen og ungdommen, som selvstændige vigtige livsperioder skal dyrkes med de tematikker, muligheder, bekymringer der hører sig til for at sikre barnet en så fyldestgørende opvækst så muligt. Mange af de børn og unge, der bor hos os har, af forskellige grunde, ikke dvælet ved deres barndom. Ofte fordi at ydre omstændigheder besværliggjorde dette. Hos Opholdsstedet Lindknud omfavner vi de livsperioder, barnet/den unge aldersmæssigt hører til.​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org