​Kognitiv terapi som en del af vores behandlingstilbud

Opholdsstedet Lindknud har vi mange forskelligartede tilbud for børn og unge, der har brug for et opholdssted med skole uden for hjemmet, hvor de kan få pædagogisk støtte og evt. terapi. Opholdsstedet ligger i Brørup i Syddanmark, dvs. mellem Esbjerg, Kolding og Fredericia. En af vores mange støttetilbud til de unge, der bor her, er kognitiv terapi. Her på siden kan du læse mere om dette behandlingstilbud.

Hvad er kognitiv terapi?

​Kognitiv terapi har fokus på, hvad den enkelte tænker om sine udfordringer og om sig selv. Terapiformen er særligt velegnet til behandling af angst og depression, men den kan ligeledes bruges til en lang række øvrige psykiske lidelser eller udfordringer. ​

Kognitiv terapi kan være med til at give en ny forståelse for den enkeltes vanskeligheder og nederlag tidligere i livet, som giver en værdifuld indsigt, der kan bruges fremadrettet.

Der er tale om en korttidsterapi, hvilket betyder, at der typisk vil være ugentlige samtaler med en kognitiv terapeut i en periode på ca. tre måneder. Terapeuten er aktiv i samtalerne og giver ofte hjemmearbejde i form af fx øvelser, som skal udføres mellem terapisessionerne.

Den kognitive tilgang anvendes også i dagligdagen, hvor vi understøtter det enkelte barn i at forholde sig til og skabe indsigt i, hvad de tænker, mener og føler om noget lige nu og her.​ Vi tilbyder desuden også familieterapi og skolevægring.

Den terapeutiske proces

  • Kognitiv terapi
  • ​Kognitiv jeg-støtte samtaler mhp. at sikre, at en følelsesmæssig proces på vej.
  • Trivselssamtaler for at optimerer muligheden for, at barnet/den unge tager ejerskab over processen. ​ Den kommunale handleplan er åben for barnet/den unge, og der arbejdes med udgangspunkt i den. Alt er åbent for barnet/den unge, og han/hun er betydningsfuld i forhold til arbejdet – ikke bare som genstand for vores arbejde, men som samarbejdspartner!

Kontakt os og hør mere om vores opholdssted, vores arbejde med kognitiv terapi og øvrige tilbud

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere om vores opholdssted eller for at drøfte de forskellige tilbud, vi har til børn og unge, herunder bl.a. kognitiv terapi.

Vi kan kontaktes på telefon 20 40 00 53 / 51 50 13 09 eller e-mail opholdsstedet@lindknud.org.

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org