Aktiviteter, leg og gode oplevelser

Aktiviteter

Vores erfaring er, at aktiviteter styrker barnet/den unges selvværd og fællesskabsfølelsen. Samtidig oplever vi at aktiviteter støtter vores relationsarbejde til barnet/den unge, og af de grunde har vi ofte planlagte aktiviteter; både i huset og ud af huset.

Mange af de børn og unge, der bor hos os, har ikke været vant til at indgå i konstruktive og positive fælles aktiviteter med gode rollemodeller og jævnaldrende unge. Vi mener derfor at det er vigtigt at give dem disse oplevelser. Hvad end det drejer sig om en omgang rundbold, at se nyhederne om aftenen i fællesskab, at tage på gåtur, gøre bilerne rene, køre ud for at få en is eller noget helt andet. Fællesskabet og det at være fælles om noget er det centrale i vores planlægning af aktiviteter i huset. Vi forsøger altid at tilpasse aktiviteterne til årstiderne, vejret samt kulturelle og traditionelle omdrejningspunkter så som jul, årets sommerfest eller noget helt tredje.

Leg og et udviklende mindset

Meget ny forskning peger på at børn og unge lærer og udvikler sig bedst i en playful-learning-tilgang. På Opholdsstedet Lindknud har vi ikke intern skole, og vi arbejder således ikke med barnets/den unges formelle læring. Vores lærings- og udviklingsarenaer er til gengæld barnet/den unges almendannende liv, og her er vores erfaring at en legende tilgang med en autentisk voksen i spidsen ofte støtter relationen til barnet/den unge, samt virker motiverende og opløftende. Vi arbejder altid med positive forventninger til barnet/den unge igennem en reel og omsorgsfuld tone, og vi finder det vigtigt at barnet/den unge oplever sociale samspil med voksne, hvor legen, humoren og en opmærksomhed på hinandens grænser står centralt. Det tror vi på udvikler, motiverer og forbereder barnet/den unge til fremtidige relationer.

Gode og almendannende oplevelse

Igennem den tid, hvor barnet/den unge bor på opholdsstedet vil vi gerne bidrage til at berige barnet/den unges liv med oplevelser, der forhåbentlig hænger ved mange år fremad. Vores erfaring er nemlig at de gode, almendannende oplevelser ikke er det, børnene og de unge på opholdsstedet har flest af.

Med almendannende oplevelser menes der, oplevelser, der ændrer noget i barnet/den unges indre. Måske bidrager til en udvidet forståelse af verdenen, andre mennesker, normer og værdier, kulturer, naturen, sig selv eller lignende. Vi læner os op af den klassiske dannelsestanke om at almendannelse handler om at ”rejse” ud af sig selv for en stund, for at vende ”hjem”, forandret af det man mødte på sin ”rejse”.

Vores almendannende oplevelser kan være fra de helt store rejser om på den anden side af kloden, til en kajaktur ved Jels sø. Det vigtigste er ikke destinationen, men processen.

Mange af dem, der har boet på Opholdsstedet Lindknud har efter endt anbringelse fortalt os, at de mange gode oplevelser de deltog i under anbringelsen har sat positive spor i deres indre. Det gør os glade, og vi er meget stolte af at kunne tilbyde unikke, almendannende, fællesskabende og personligt udviklende oplevelser.​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 51 50 13 09

Forstander Christa Facondini: 20 40 00 53​

Skriv til os

Send os en e-mail: opholdsstedet@lindknud.org