​Skolevægring hos børn og unge

​Hos Opholdsstedet Lindknud tager vi imod børn og unge i alderen 10-18 år med mulighed for efterværn frem til 23 år. Vores beboere kommer typisk fra Syddanmark, herunder bl.a. fra Fredericia, Kolding, Esbjerg og omegn.

Vores beboere kan fx have socio/emotionelle problemer, have oplevet omsorgssvigt, have borderlinetræk eller have en mild grad af autisme. Derfor er vi særligt opmærksomme på, om der opstår skolevægring, så vi har mulighed for at starte en behandling op tidligt i forløbet.

Hvad er skolevægring?

Skolevægring dækker over en længerevarende periode, hvor børn eller unge har en modvilje mod at gå i skole. Det resulterer i fravær, men skolevægring adskiller sig fra almindeligt pjækkeri ved at være meget emotionelt belastende for barnet eller den unge.

Der kan være mange forskellige årsager til skolevægring, men det kan bl.a. skyldes en enorm separationsangst, generaliseret angst eller en decideret skolefobi. Det kan også være en reaktion på, at barnet eller den unge ikke har de nødvendige ressourcer til at imødekomme de udfordringer, som der kan være i de sociale sammenhænge i skolen.

Vedkommende kan fx føle sig uden for det sociale liv blandt klassekammeraterne eller have været udsat for mobning. 

Hos Opholdsstedet Lindknud tager vi skolevægring alvorligt, og vi sørger for, at vedkommende får den rette hjælp i form af behandling. Vi har beboere i en bred aldersgruppe, og der er derfor forskel på, hvor de forskellige børn og unge går i skole henne. Nogle går i folkeskole, mens andre går på enten friskole eller specialskole, og de ældre går typisk på en ungdomsuddannelse. 

Skolevægring kan opstå i alle aldre, men er dog mest almindelig i forbindelse med skoleskift, klasseskift eller ferier. Derfor er vi også særligt opmærksomme på beboernes trivsel i skolen i forbindelse med disse ændringer.

Kontakt os og hør mere om vores indsats

Har du nogle spørgsmål, eller kunne du tænke dig at høre mere om vores indsats i forbindelse med skolevægring, er du velkommen til at kontakte os. Det kan du gøre på telefon 20 40 00 53 / 51 50 13 09 eller e-mail opholdsstedet@lindknud.org.​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 5150 1309

Forstander Christa Facondini: 2040 0053​

Her ligger vi

Gildbjergvej 2B, Lindknud - 6650 Brørup

Skriv til os

Send os en e-mail: klik her