​Samarbejdspartner - Forældre

Vi værdsætter samarbejdet med de unges forældre højt. Det er af stor betydning for de unge, at forældrene bakker op om opholdet på Lindknud, og at de forstår, hvad det er for et forløb , deres barn er ved at gennemføre. Det er værdifuldt at være i tæt dialog med forældrene, når vi arbejder med den unges udvikling. De kender deres barn bedst, og sidder inde med værdifuld information i forhold til deres barn.

Forældre er altid velkomne til at besøge os på Lindknud. Dette dog altid ud fra forudgående aftale med personalet i huset. For de der kommer langvejs fra er der også mulighed for at overnatte.​

Ved indskrivning på Lindknud iværksættes et tæt samarbejde med forældrene. Der vil i opstarts-fasen være ugentlig telefonisk kontakt. Senere i forløbet fastholdes dette hver 14 dag, dog svingende alt efter den unges situation og behov.​

Vi informerer altid, hvis der sker ændringer for den unge på Lindknud; sygdom, kriser o.l. så forældre kan være opdateret om deres barns liv på Lindknud.

Opholdsstedet lægger stor vægt på samarbejdet med anbringende kommune. Der skrives statusrapport om den unges udvikling første gang efter 3 måneder, og herefter hver 6. måned. Rapporterne beskriver den unges udvikling skolemæssigt, socialt og personligt. Rapporten indeholder ligeledes mål for den kommende periode.

Sagsbehandler modtager altid relevant information enten pr. mail eller telefon. Vi ønsker at sikre det gode samarbejde og ikke mindst fastholde os selv og samarbejdspartnere i vores forpligtigelser omkring den unge.

Vi forventer at sagsbehandler deltager i statusmøder, hvor handleplanen og fremtidsplanerne diskuteres, samt afholder de lovbestemte børne- og familie samtaler i forhold til handleplan, anbringelses spørgsmål etc.​​

Vi har ledige pladser.

​Opholdsstedet Lindknud

CVR: ​17022881

Ring os op

Afdelings telefon: 5150 1309

Forstander Christa Facondini: 2040 0053​

Her ligger vi

Gildbjergvej 2B, Lindknud - 6650 Brørup

Skriv til os

Send os en e-mail: klik her